POLSKO-SŁOWACKA AKADEMIA TRADYCJI. Chronimy, upowszechniamy, udostępniamy – zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych projektu.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców, przedstawicieli samorządów, instytucji kultury, organizacji pozarządowych związanych z kulturą, tradycją, dziedzictwem, turystyką,  stowarzyszeń działających na rzecz osób z niepełnosprawnością do udziału w konsultacjach społecznych związanych z działaniami na rzecz ochrony, upowszechniania i udostępniania mało znanych w kulturze pogranicza polsko-słowackiego tradycji lokalnych wsi Małopolski Zachodniej i Liptowa, które planowane są w ramach transgranicznego projektu z Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 realizowanego przez  Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie i Liptowskie muzeum z siedzibą w Rużomberoku.

Poniżej zamieszczamy krótką prezentację planowanych założeń projektu oraz formularz zgłaszania uwag. 

Osoby zainteresowane problematyką mogą zgłaszać uwagi, pytania, sugestie, propozycje do planowanego zakresu działań  i założeń projektu w formie pisemnej na załączonym formularzu za pomocą:
poczty tradycyjnej na adres:
– strona polska: Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie, Wygiełzów, ul Podzamcze 1
32 – 551 Babice
– strona słowacka: Liptovské múzeum, Námestie Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok

poczty elektronicznej na adres e-mail:
– strona polska: bsanak@mmz.info.pl
– strona słowacka: projekty@liptovskemuzeum.sk
lub osobiście.

Konsultacje trwają od dnia 16.08.2023 r. do dnia 15.09.2023 r.

Jednocześnie informujemy, że na czas trwania partycypacji w siedzibie Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie oraz Liptowskiego muzeum uruchomiono punkty konsultacyjne, w których wszystkie zainteresowane osoby mogą zapoznać się z materiałami informacyjnymi, złożyć swoje uwagi/pytania/sugestie, a także przedyskutować z kompetentnymi osobami interesujące ich kwestie dotyczące projektu.

Osobami koordynującymi proces konsultacji społecznych są:
– ze strony polskiej: pani Beata Sanak- zastępca dyrektora ds. merytorycznych
Tel: +4832 622 87 49,  +48 885 386 913 E-mail: bsanak@mmz.info.pl

– ze strony słowackiej: pani Marta Rusnáková – menadżer projektów
Tel. +421 44 432 24 68, +421 918 680 212
E-mail: projekty@liptovskemuzeum.sk, marta.rusnakova@liptovskemuzeum.sk

Punkty czynne są w dni pracujące od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00.

Podsumowanie procesu konsultacji społecznych opublikowane zostanie na stronie internetowej Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie oraz Liptowskiego muzeum w terminie do dnia 28.09.2023 r.

Ustawienia