Projekt badawczo-dokumentacyjny ” Zioła i ziołolecznictwo w tradycji ludowej Krakowiaków Zachodnich powiatu chrzanowskiego”.

Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec otrzymało dotację Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Kultura ludowa i tradycyjna na realizację dwuletniego projektu badawczo dokumentacyjnego pn. „Zioła i ziołolecznictwo w tradycji ludowej Krakowiaków Zachodnich powiatu chrzanowskiego””, zakończonego wydaniem publikacji.

Celem projektu realizowanego w latach 2021-2022 jest zbadanie, udokumentowanie, a zarazem udostępnianie tradycji ziół i zielarstwa wśród mieszkańców powiatu chrzanowskiego, w odniesieniu do kontekstu kulturowego, z uwzględnieniem zachodzących zmian i modyfikacji. Dwuletnie przedsięwzięcie, obejmuje przeprowadzenie kwerend archiwalnych i badań terenowych na obszarze powiatu chrzanowskiego w roku 2021. Efektem tych działań będzie powstanie i wydanie w 2022 roku, usystematyzowanej monografii dotyczącej ziół i ziołolecznictwa.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. 

Ustawienia