Projekt ,,Na krakowską nutę” – w kręgu tradycji, muzyki i tańca.

Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec otrzymało dotację Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Kultura Dostępna na realizację projektu ,,Na krakowską nutę” – w kręgu tradycji, muzyki i tańca.
Zadanie polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu cyklu warsztatów skierowanych do dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością intelektualną. Zamierzeniem projektu jest zapoznanie uczestników z muzyką, śpiewem i tańcem, z pięknem i zdobnictwem stroju Krakowiaków Zachodnich, a także wyjątkowością polskich pastorałek i kolęd. Zajęcia warsztatowe skierowane będą do osób mających utrudniony dostęp do kultury. Warsztaty
z jednej strony zapewniają obcowanie z żywą muzyką, uwrażliwiając tym samym na sztukę, ucząc wyrażać emocje
w tańcu i śpiewie, a z drugiej – ukazują bogactwo stroju i tradycji związanych z regionem. Efektem podjętych działań będzie rozbudzenie wrażliwości estetycznej i emocjonalnej, pogłębienie wiadomości o historii własnego regionu,
a także kształtowanie koordynacji ruchowej i poczucia rytmu oraz rozwijanie kontaktów społecznych.
Zadania zawierać będą 3 istotne aspekty: dydaktyczny, terapeutyczny oraz społeczny.

Ustawienia