PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO na najem lokalu użytkowego

Protokół z postępowania przetargowego
przeprowadzonego w dniu 13.08.2020r.

wynajmu lokalu użytkowego o powierzchni 12 m2, położonego w obiekcie Dom z Alwerni na terenie Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie i Zamku Lipowiec, będącego własnością Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie handlowo – usługowym.

Lokal składa się z 1 pomieszczenia o powierzchni 12 m2 . Dopuszcza się możliwość wystawienia
w sąsiedztwie lokalu, kramu z pamiątkami o powierzchni 2 m2.

Komisja przetargowa w składzie :
1. Przewodniczący komisji – Dominika Wilk Rusek
2. Członek komisji – Agnieszka Oczkowska
ustaliła co następuje:
1. Zbiorcze zestawienie złożonych ofert wraz z informacją o terminie ich złożenia lub odrzuceniu oferty.

Lp. Nazwa podmiotu składającego ofertę Data złożenia oferty Ofertę odrzucono (tak/nie)
1 Ewa Warchoł, Mętków, ul. Św. Floriana 36a,                                 32 – 551 Babice 13.08.2020r. nie
       

2. Lista oferentów wykluczonych z postępowania przetargowego

Lp. Nazwa podmiotu składającego ofertę Data złożenia oferty Przyczyna wykluczenia
 

3. Ocena i porównanie złożonych ofert

Lp. Nazwa podmiotu składającego ofertę Kwota czynszu za miesiąc Uwagi
1 Ewa Warchoł, Mętków, ul. Św. Floriana 36a,                            32 – 551 Babice. Brak
       

4. Wybrano ofertę / nie wybrano żadnej oferty /
Ewa Warchoł, Mętków, ul. Św. Floriana 36a, 32 – 551 Babice.
5. Uzasadnienie
Oferent dotrzymał wszystkich warunków określonych w ogłoszeniu o przetargu oraz złożył prawidłową ofertę wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Wobec braku innych ofert oraz zgodnej z oczekiwaniami Muzeum wysokości czynszu, postępowanie zostaje rozstrzygnięte.

Ustawienia