Protokół z przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko do spraw organizacji i koordynacji wydarzeń kulturalnych w Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie

Stanowisko pracy: ds. organizacji i koordynacji wydarzeń kulturalnych
Liczba kandydatów: 8
Liczba wolnych etatów: 1

Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania kandydatów:

  1. Aleksandra Kącki, Brzeszcze
  2. Damian Czak, Alwernia
  3. Grzegorz Stępowski, Krzeszowice
  4. Dominika Nowak, Chrzanów
  5. Anna Chojnacka, Kraków
  6. Jan Smółka, Chrzanów
  7. Justyna Domider, Płaza
  8. Roman Pająk, Alwernia

Rozmowy kwalifikacyjne odbyły się w dniach 27 grudnia 2023 r. oraz 5 stycznia 2024 r. Kandydaci spełnili wszystkie formalne wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze. Pani Anna Chojnacka po rozmowie kwalifikacyjnej zrezygnowała z dalszego ubiegania się proponowane wolne stanowisko.

Na stanowisko ds. organizacji i koordynacji wydarzeń kulturalnych został wybrany Pan:

   Roman Pająk, Alwernia

Uzasadnienie wyboru:
Wybrany kandydat spełnia wymagania niezbędne zawarte w ogłoszeniu. Kandydat ma doświadczenie w planowaniu, koordynowaniu i promocji różnego rodzaju wydarzeń. Posiada doświadczenie w tworzeniu ofert handlowych i realizacji kampanii turystycznych oraz doświadczenie w obszarze automatyzacji procesów marketingowych. Aplikujący interesuje się aktywną turystyką etnograficzną i posiada umiejętności obsługi programów graficznych oraz znajomość języków obcych.

Skład Komisji przeprowadzającej nabór:
1. Marzena Skórkiewicz – Przewodnicząca Komisji
2. Elżbieta Kożuch – Członek Komisji
3. Beata Sanak   – Członek Komisji

Ustawienia