Protokół z przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko historyk w Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie

Wygiełzów, dnia 09.01.2024 r.

Protokół z przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko historyk w Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie

Stanowisko pracy: historyk
Liczba kandydatów: 1
Liczba wolnych etatów: 1

Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania kandydatów:

  1. Anna Cieplińska-Jaglarz, Zagórze

Rozmowa kwalifikacyjna odbyła się w dniu 05.01.2024 r. Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu. Po rozmowie kwalifikacyjnej kandydatka w dniu 8 stycznia 2023 r. zrezygnowała z dalszego ubiegania się o proponowane wolne stanowisko. Z tego względu nabór na wolne stanowisko na historyka   nie został rozstrzygnięty.

Skład Komisji przeprowadzającej nabór:
1. Marzena Skórkiewicz – Przewodnicząca Komisji
2. Elżbieta Kożuch – Członek Komisji
3. Beata Sanak   – Członek Komisji

Ustawienia