Protokół z przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko Historyk w Muzeum-NPE w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec

Stanowisko pracy: Historyk
Liczba kandydatów: 4
Liczba wolnych etatów: 1

Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania:

  1. Barbara Gawryś, Chrzanów
  2. Karolina Pałka
  3. Anna Cieplińska-Jaglarz, Zagórze
  4. Marek Szymaszkiewicz, Tenczynek

Po analizie dokumentów aplikacyjnych i wstępnej selekcji okazało się, że dwoje kandydatów nieprawidłowo sporządziło dokumentację ofertową- oferty nie spełniające wymagań formalnych oraz jedna oferta wpłynęła po terminie.

Do rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 30.11.2022r. na godz.13:00 zaproszono 1 kandydata spełniającego wszystkie formalne wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze.

Osoby które zgłosiły się na rozmowę:
1. Marek Szymaszkiewicz – Tenczynek

Na stanowisko Historyka został zakwalifikowany:
Marek Szymaszkiewicz

Uzasadnienie wyboru:
Wybrany kandydat wykazał się odpowiednimi kwalifikacjami, wysoką kulturą osobistą, otwartością i swobodą wypowiedzi. Posiada obszerną wiedzę z dziedziny historii oraz wieloletnie doświadczenie pracy w muzealnictwie.

Skład Komisji przeprowadzającej nabór:
1. Piotr Bujakiewicz – Przewodniczący Komisji
2. Elżbieta Kożuch – Kierownik administracyjny
3. Beata Sanak- Kierownik działu edukacji

Ustawienia