Protokół z przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko opiekun ekspozycji muzealnej w Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie

Stanowisko pracy: opiekun ekspozycji muzealnej
Liczba kandydatów: 1
Liczba wolnych etatów: 1

Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania:

  1. Justyna Herjan, Olszyny

Do rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 21.03.2023 r. zaproszono  panią Justynę Herjan,  kandydatka spełniła  wszystkie formalne wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze.

Na stanowisko opiekun ekspozycji muzealnej została zakwalifikowana:

Justyna Herjan, Olszyny

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana kandydatka wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami i wysoką kulturą osobistą. Posiada łatwość  nawiązywania kontaktów i doświadczenie w obsłudze klienta. Dodatkowym atutem  jest znajomość języka angielskiego.

Skład Komisji przeprowadzającej nabór:
1. Marzena Skórkiewicz – Przewodnicząca Komisji
2. Elżbieta Kożuch – Członek Komisji
3. Beata Sanak-  Członek Komisji

Ustawienia