Protokół z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko w MNPE w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, stanowisko pracy: Referent ds. technicznych

Stanowisko pracy: Referent ds. technicznych

Liczba kandydatów: 3
Liczba wolnych etatów : 1

Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania

  1. Andrzej Dudziak, Zagórze
  2. Katarzyna Kowalska, Alwernia
  3. Piotr Hodur, Zagórze

Oferty nie spełniające wymagań formalnych : 0
Do rozmowy kwalifikacyjnej  w dniu 18.08.2022 zaproszono 3 kandydatów.

Na stanowisko Referent ds. technicznych został zakwalifikowany pan Andrzej Dudziak z Zagórza.

Uzasadnienie wyboru:
Wybrany kandydat wykazał się odpowiednimi kwalifikacjami i wiedzą niezbędną do wykonywania powierzanych obowiązków, wysoką kulturą osobistą, otwartością i  swobodą wypowiedzi.
Posiada wszelkie uprawnienia wymagane do zajmowania w/w stanowiska oraz bardzo bogate doświadczenie w pracy zawodowej.


Skład Komisji przeprowadzającej nabór:         

  1. Beata Sanak – Członek                                      
  2. Elżbieta Kożuch – Członek

Ustawienia