Protokół z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko w Muzeum- NPE w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec

Wygiełzów dnia, 29.07.2021

Protokół z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko w Muzeum- NPE w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec

Stanowisko pracy : wartownik-konwojent

Liczba kandydatów :   3

Liczna wolnych etatów :1

Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania

  1. Waldemar Spyra  – Luszowice
  2.  Marek Kluska –    Chrzanów
  3.  Anna Klekociuk-  Chełmek

Oferty nie spełniające wymagań formalnych : 0

Do rozmowy kwalifikacyjnej  w dniu 29.07.2021r. na godz. 12.00 zaproszono wszystkich kandydatów.

Osoby które zgłosiły się na rozmowę:

  1. Waldemar Spyra
  2. Marek Kluska

Osoba która zrezygnowała z udziału w rozmowach  rekrutacyjnych : Anna Klekociuk

Kandydat Pan Marek Kluska po zakończeniu rozmowy kwalifikacyjnej zrezygnował z ubiegania się o stanowisko wartownik-konwojent

Na stanowisko wartownik-konwojent został zakwalifikowany:
Waldemar Spyra

Uzasadnienie wyboru :
Wybrany kandydat wykazał się odpowiednimi kwalifikacjami, wysoką kulturą osobistą, otwartością i swobodą wypowiedzi .
Posiada wszelkie uprawnienia wymagane do zajmowania w/w stanowiska oraz doświadczenie w pracy zawodowej

Skład Komisji przeprowadzającej nabór:         

  1. Piotr Bujakiewicz – Przewodniczący Komisji                                         
  2. Elżbieta Kożuch –Kierownik administr.

Ustawienia