Protokół z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko w Muzeum- NPE w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec na stanowisko Główny Księgowy.

Wygiełzów dnia, 21.09.2021
Protokół
z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko w Muzeum- NPE
w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec

Stanowisko pracy : Główny Księgowy

Liczba kandydatów : 1
Liczna wolnych etatów :1

Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania

  1. Maria Ciesiółka – Libiąż

Oferty nie spełniające wymagań formalnych : 0

Do rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 21.09.2021r. zaproszono kandydatkę.

Na stanowisko Głównego Księgowego zakwalifikowano Panią :
Marię Ciesiółkę

Uzasadnienie wyboru :
Wybrana kandydatka wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami i wiedzą niezbędną do wykonywania powierzanych obowiązków, wysoką kulturą osobistą, otwartością i swobodą wypowiedzi.
Posiada wszelkie uprawnienia wymagane do zajmowania w/w stanowiska oraz doświadczenie w pracy zawodowej

Skład Komisji przeprowadzającej nabór:

  1. Piotr Bujakiewicz – Przewodniczący Komisji
  2. Elżbieta Kożuch –Kierownik administr.

Ustawienia