Protokół z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko w Muzeum- NPE w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec, stanowisko pracy: Etnograf

Protokół z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko w Muzeum- NPE w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec

Stanowisko pracy : Etnograf

Liczba kandydatów: 2
Liczba wolnych etatów : 1

Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania

  1. Anna Zelech – Trzebinia
  2. Monika Dudek – Tenczynek

Oferty nie spełniające wymagań formalnych : 0
Do rozmowy kwalifikacyjnej  w dniu 16.03.2022r. zaproszono 2 kandydatki .

Na stanowisko Etnografa  została zakwalifikowana Pani :
Monika Dudek – Tenczynek

Uzasadnienie wyboru:
Wybrana kandydatka wykazała się odpowiednimi kwalifikacjami i wiedzą niezbędną do wykonywania powierzanych obowiązków, wysoką kulturą osobistą, otwartością i  swobodą wypowiedzi.
Posiada wszelkie uprawnienia wymagane do zajmowania w/w stanowiska oraz bardzo bogate doświadczenie w pracy zawodowej.


Skład Komisji przeprowadzającej nabór:         

  1. Beata Sanak – Przewodnicząca Komisji                                      
  2. Elżbieta Kożuch – Członek
  3. Aneta Cinal – Członek

Ustawienia