„PUBLIKACJA KONFERENCYJNA PN. „ROLA STRAŻAKÓW OCHOTNIKÓW W ŻYCIU SPOŁECZNYM I KULTURALNYM SPOŁECZNOŚCI WIEJSKIEJ”

Referaty zaprezentowane na konferencji pn. „Rola strażaków ochotników w życiu społecznym i kulturalnym społeczności wiejskiej” organizowanej przez Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec zostały wydane w formie dwujęzycznej publikacji pokonferencyjnej pod tym samym tytułem w ilości 200 egz.  Tom pokonferencyjny dystrybuowany był po polskiej i słowackiej stronie granicy.

Autorami tekstów są:

Marek Bębenek

Zbigniew Klatka

Piotr Bębenek

Wiesław Domin

Sebastian Wacięga i Piotr Idziak

Łukasz Woźniak i Emilia Pietroń

Stanislav Žiška

Eva Krajčiová

Z wersją elektroniczną tej publikacji można zapoznać  się poniżej.

Publikację wydano w ramach mikroprojektu pt. „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020. 

Ustawienia