Pustułka

Wyniosłe mury lipowieckiej twierdzy posiadają wartość nie tylko historyczną, ale są także schronieniem dla różnych zwierząt. Od wielu lat na terenie zamku obserwujemy corocznie 2 lub 3 pary gniazdujących pustułek (Falco tinnunculus). Te najmniejsze i zarazem najliczniejsze polskie sokoły regularnie dokonują tutaj lęgów i wychowują młode. Dorosły osobnik waży ok. 180 – 280 g, długość jego ciała z dziobem i ogonem wacha się w granicach 33 – 37 cm, a rozpiętość skrzydeł wynosi od 68 do 78 cm. Budowa ciała pozwala temu ptakowi charakterystycznie „zawisać” w powietrzu, z opuszczonym ogonem i uniesionymi, szybko poruszanymi skrzydłami. Pustułka wypatruje wtedy z dużej wysokości potencjalnej ofiary i w razie jej dostrzeżenia ostro pikuje w dół. Żywi się głównie małymi gryzoniami i gadami, ale nie pogardzi również owadami i niewielkimi ptakami.
Okres lęgowy tego gatunku zaczyna się w połowie kwietnia i trwa do początku lipca. Po mniej więcej 30 dniach od złożenia jaj, podrośnięte młode opuszczają gniazdo i pozostają pod opieką rodziców przez 2 kolejne miesiące. Pustułki zamieszkują opuszczone gniazda ptaków krukowatych oraz otwory i gzymsy na wysokich budynkach, będące odpowiednikiem szczelin w skałach, w których pierwotnie gniazdowały. Podobieństwo murów Lipowca do ścian skalnych zapewne sprawia, że ptaki te nader chętnie zasiedlają ten obiekt. Prosimy Was zatem, abyście przebywając na terenie naszego zamku starali się nie hałasować i nie płoszyć tych współczesnych jego mieszkańców.
Opracowanie: Anna Latko – Serafińska
Fotografie pustułek na zamku Lipowiec wykonał Michał Kwaśniewicz.

Ustawienia