Rekonstrukcja zabytkowej remizy strażackiej ze Złotnik.

budynek remizy
Logotypy

Na terenie skansenu w Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie trwają prace nad rekonstrukcją zabytkowej drewnianej remizy strażackiej z początku XX wieku, pochodzącej pierwotnie z miejscowości Złotniki. Remiza była w przeszłości wykorzystywana w działaniach strażaków, a teraz w tym budynku odtworzonym według oryginalnego wzoru znajdzie miejsce stała ekspozycja pożarnicza z muzealnym wyposażeniem.
Inwestycja realizowana jest w ramach mikroprojektu pt. „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Zapraszamy również do przeczytania artykułu, który ukazał się w tygodniku Przełom.
https://przelom.pl/31733-w-wygielzowie-stawiaja-remize.html?fbclid=IwAR07nJCrOrqBYQYfTM8zR2U7Ahu3ZtfEnwGuJ1TxsmkqmF3WmZwPeXYxPfg

Ustawienia