Rozstrzygnięcie konkursu na ,,Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną”

Rozstrzygnięty został konkurs na ,,Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną”.
Na konkurs wpłynęło 7 zgłoszeń. Jury dokonało oceny prac i przyznało 3 nagrody równorzędne!
Laureatkami zostały:
Pani Magdalena Szulc

Pani Elżbieta Węgrecka

Amelia Matusyk

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za zaangażowanie
oraz kultywowanie tradycji związanej ze Świętami Wielkanocnymi!

Ustawienia