Rusza budowa Małopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Alwerni

Budowa Małopolskiego Muzeum Pożarnictwa ruszyła! Po spełnieniu wszystkich formalności prawnych i urzędowych rozpoczęto prace budowlane nowego obiektu, oddziału Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie
i Zamek Lipowiec.

W miejscu dotychczasowej metalowej wiaty, gdzie przechowywane były zabytkowe pojazdy i motopompy strażackie powstaje nowoczesny budynek muzeum pożarniczego w Alwerni. W związku z przygotowaniami, zabytki pożarnicze zostały już wywiezione z placu budowy i zabezpieczone w specjalnie wzniesionej w tym celu hali magazynowej
w Babicach.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Poddziałanie 6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR

O postępach prac będziemy informować na bieżąco. Przygotowujemy również zakładkę dedykowaną muzeum pożarnictwa na naszej stronie internetowej.

Ustawienia