Seminarium dla edukatorów na temat tradycyjnych rzemiosł Ginące zawody.

Dnia 26 listopada 2023 na terenie Parku Etnograficznego Krakowiaków Zachodnich w Wygiełzowie, odbyło się seminarium dla edukatorów, które poprowadziła Anna Zelech. Seminarium odbyło się pod hasłem Ginące zawody. Glina i wiklina. Podczas spotkania odbyła się część teoretyczna oraz zajęcia praktyczne. Prezentacje dotyczyły tradycyjnego plecionkarstwa z wikliny, ceramiki ludowej, które przygotowała Anna Zelech asystent ds. etnografii w Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie oraz ceramiki współczesnej, którą przygotował Marian Smreczak z Muzeum Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej. Podczas zajęć praktycznych uczestnicy wykonywali ozdoby z gliny oraz wianki z wikliny.

Ustawienia