Spichlerz folwarczny z Bobrka

Spichlerz został wzniesiony w 1779 roku, z fundacji Teresy z Sułkowskich Wielopolskiej. Spichlerz ten należał do tzw. spichlerzy folwarcznych, służył do przechowywania zboża, przeznaczonego do użytku prywatnego oraz na sprzedaż.
Spichlerz folwarczny z Bobrka został przeniesiony i odbudowany na terenie Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec w 2018 roku.
Jest to obiekt drewniany, wzniesiony na planie prostokąta, o konstrukcji zrębowej, posiadający dwie kondygnacje. Nakryty jest dachem czterospadowym z gontem. Na wysokości parteru spichlerz obiega szeroki daszek okapowy pokryty gontami. Na ścianie północnej spichlerza, dokładnie na piętrze znajdują się jednoskrzydłowe drzwi służące transportowi towarów bezpośrednio na piętro. W ścianach obiektu ulokowane są okienka szczelinowe, dokładnie po 4 na ścianie, na każdym piętrze.
Do wnętrza spichlerza prowadzą odrzwia zdobione wypustami w kształcie kolistych wałków oraz rozetami karpackimi. Wnętrze podzielone jest na sień z dwoma pomieszczeniami po każdej ze stron i ze schodami na piętro. Piętro ma taki sam układ pomieszczeń jak parter, jak również schody prowadzące na strych.
Spichlerz folwarczny znajdujący na terenie skansenu w Wygiełzowie, przeznaczony został jako miejsce prowadzenia lekcji warsztatowych, ekspozycji wystaw czasowych, a także przechowywania zbiorów muzealnych.
Opracowanie: Izabela Jarczyk

Ustawienia