Spichlerz plebański z Tenczynka (pow. krakowski) z 1726 roku.

Budynek z jednoprzestrzennym wnętrzem, o zrębowej konstrukcji ścian, na wysokiej kamiennej podmurówce, nakryty dwuspadowym dachem, krytym gontem. Nad wejściem, w ścianie szczytowej wydatny podcień wsparty na słupkach wzmocnionych zastrzałami. Spichlerz należał do parafii rzymsko-katolickiej. Obiekt zaadaptowany na pracownię stolarsko-konserwatorską.

Ustawienia