Spichlerz plebański z Tenczynka

Spichlerz plebański z Tenczynka (powiat krakowski) z 1726 roku, został przeniesiony na teren Muzeum w Wygiełzowie w 1973 roku. Obiekt został odbudowany w 2008 roku i usytuowany w zespole plebańskim.
Spichlerz plebański znajdujący się na terenie skansenu jest osadzony na wysokiej, kamiennej podmurówce. Jest to obiekt konstrukcji zrębowej, nakryty dachem dwuspadowym, gontowym. Nad wejściem do spichlerza, w ścianie szczytowej znajduje się wydatny podcień wsparty na słupkach wzmocnionych zastrzałami. Wnętrze jest jednoprzestrzenne, zaadaptowane na pracownie stolarsko-konserwatorską.
Opracowanie: Izabela Jarczyk

Ustawienia