SPOTKANIE PRZY ALBUMACH „Krakowiacy, Lachy, Górale – stroje wsi małopolskiej”. tom I Krakowiacy Zachodni

W piątek 22 kwietnia w Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec odbyło się spotkanie promocyjne wydanych przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ albumów „Krakowiacy, Lachy, Górale – stroje wsi małopolskiej”, na którym zaprezentowano tom I albumu poświęcony Krakowiakom Zachodnim, autorstwa Agnieszki Marczak.

W wydarzeniu udział wzięło ponad sześćdziesiąt osób reprezentujących różnorakie instytucje i organizacje oraz znakomici goście: Iwona Gibas – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego oraz Dariusz Gawęda, Zastępca Dyrektora ds. przestrzeni kulturowych Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. MCK SOKÓŁ reprezentował dyrektor Andrzej Zarych oraz Monika Kurzeja główny specjalista ds. badań terenowych i dokumentowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego MCK SOKÓŁ, którzy opowiedzieli o kulisach pracy nad albumami. Prezentacji tomu I „Krakowiacy Zachodni” dokonała Monika Dudek, kustosz MNPE.

Dzięki obecności przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich z Karniowic, Mętkowa, Wygiełzowa, Pogorzyc, Luszowic, Olszyn, Rudna, Miękini, Filipowic, Karniowic, Zagórza, Bolęcina i Babic mogliśmy na żywo podziwiać piękne regionalne stroje. Całość wydarzenia uświetniła oprawa muzyczna grup śpiewaczych: Bolęcanie, Zdrojanki, Kopiéniocki oraz Kapeli Kopiénioki z Igołomi.

Z zaproszenia organizatorów skorzystali również:
Radosław Warzecha – Wójt gminy Babice
Beata Kucharczyk, Urząd Miejski w Alwerni
Dariusz Bryk, skarbnik Urzędu Miejskiego w Chrzanowie
Wioletta Oleś, Dyrektor Muzeum Zamek w Oświęcimiu
Anna Siewiorek, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie
Magdalena Biełaś, Dyrektor Centrum Kultury w Sułoszowej
Kamil Bogusz, Dyrektor Muzeum w Chrzanowie
Teresa Majewska, Kierownik Zespołu Pieśni i Tańca Krakowiaczek
ks. Jan Molanda, proboszcz parafii Wszystkich Świętych w Babicach
Teresa Wojciechowska, Dyrektor Libiąskiego Centrum Kultury
Iwona Brandys, Muzeum Miasta Jaworzna.

Podczas spotkania pani marszałek Iwona Gibas wręczyła albumy przedstawicielom instytucji kultury, muzeów, Kołom Gospodyń Wiejskich z powiatu chrzanowskiego, krakowskiego, oświęcimskiego oraz osobom zaangażowanym w powstanie tomu.

„Krakowiacy, Lachy, Górale – stroje wsi małopolskiej” to wydawnictwo ukazujące urodę, bogactwo i różnorodność tradycyjnych, świątecznych strojów oraz codziennych ubiorów chłopskich noszonych niegdyś w małopolskich wsiach od Krakowa po Zakopane, od Zawoi po Gorlice. Dziesięciotomowa publikacja jest efektem realizowanego przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu projektu badawczo-dokumentacyjnego pod nazwą: „Małopolska Źródłem Tradycji”, finansowanego z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014–2020.

Więcej informacji o wydawnictwie na stronie: „Krakowiacy, Lachy, Górale – stroje wsi małopolskiej”


Ustawienia