Trwa nabór w konkursach o Nagrodę “Kryształy Soli” oraz o Nagrodę “Amicus Hominum”

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego czeka na zgłoszenia kandydatur do honorowych nagród „Amicus Hominum” dla osób działających na rzecz dobra innych oraz „Kryształy Soli” dla najlepszych małopolskich organizacji pozarządowych. Wyróżnienia te od lat doceniają licznie realizowane inicjatywy oraz podejmowane aktywności na rzecz różnych środowisk.

W 2021 roku Nagroda “Amicus Hominum” zostanie przyznana w pięciu kategoriach:

 • Polityka Społeczna i Prorodzinna, Pomoc Osobom z Niepełnosprawnościami
 • Promocja i Ochrona Zdrowia
 • Sport i Edukacja
 • Działalność Filantropijna
 • Inicjatywa Młodych

W sposób szczególny pragniemy docenić zaangażowanie społeczne młodzieży w kategorii konkursu Inicjatywa Młodych, skierowanej do młodych osób podejmujących różnorodne inicjatywy na rzecz dobra innych, w tym promujące postawę otwartości oraz ideę młodzieżowego wolontariatu.

A Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych małopolskich organizacji pozarządowych Kryształy Soli zostanie przyznana po raz siedemnasty w następujących kategoriach: 

 • Polityka Społeczna, Zdrowie oraz Działalność na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami
 • Kultura, Dziedzictwo Narodowe, Tożsamość Regionalna
 • Edukacja, Nauka, Społeczeństwo Obywatelskie
 • Sport, Turystyka, Środowisko, Ekologia
 • Gospodarka i Zrównoważony Rozwój
 • Najlepszy Projekt Społeczny

  Termin przyjmowania zgłoszeń trwa do 16 sierpnia 2021 r. (liczy się data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego).

  Po więcej informacji zapraszamy na:
  Małopolska szuka dobroczyńców i najlepszych organizacji pozarządowych » Małopolska (www.malopolska.pl)


Ustawienia