Uroczyste wręczenie czeków dla beneficjentów konkursów Etno Małopolska, Małopolskie Orkiestry Dęte oraz Małopolskie Świetlice Wiejskie.

Wczoraj w dworze z Drogini odbyło się uroczyste wręczenie czeków dla beneficjentów konkursów:

🔸Etno Małopolska

🔸Małopolskie Orkiestry Dęte

🔸Małopolskie Świetlice Wiejskie

Łączna wartość przekazanych czeków to ponad 💰 3 630 mln zł.

Gwarancje dofinansowania z rąk Iwony Gibas – Członka Zarządu Województwa Małopolskiego odebrali przedstawiciele: Miasta Kraków, Miasta Nowy Sącz, Miasta Tarnów, powiatu bocheńskiego, brzeskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego, limanowskiego, miechowskiego, nowosądeckiego, proszowickiego, tarnowskiego, tatrzańskiego i wielickiego, a w przypadku konkursu Małopolskie Świetlice Wiejskie także z terenu powiatu chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, myślenickiego, suskiego i wadowickiego.

W wydarzeniu wzięli udział: Monika Gubała – Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dariusz Gawęda – Zastępca Dyrektora Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz radni województwa: Anna Mikosz, Tadeusz Arkit i Rafał Stuglik.

Wszystkim beneficjentom gratuluję przyznanych dotacji, dziękuję za kultywowanie kultury i naszego dziedzictwa w Małopolska 💐.

Informacja na stronie Małopolska.pl:
https://www.malopolska.pl/aktualnosci/kultura/ponad-3-mln-zlotych-dla-malopolskiej-kultury

Fotografia pochodzi ze strony: Małopolska.plUstawienia