VIII Rajd Konny trasą ucieczki rtm. Witolda Pileckiego – 28 IV 2023

Już dzisiaj pragniemy wszystkich serdecznie zaprosić w piątek o godz. 14.00, na teren naszego parku.

Kolejny rok z rzędu będziemy mieli zaszczyt gościć Towarzystwo Krzewienia Tradycji Kawalerii Polskiej w Chrzanowie,
którzy w niezwykły sposób upamiętniają historyczną ucieczkę rotmistrza Witolda Pileckiego z niemieckiego obozu zagłady.
Cieszymy się, że Muzeum Małopolski Zachodniej będzie przystankiem w podróży kawalerii.

Cały przebieg Rajdu:

Ustawienia