Wakacje w Skansenie

,, Malowane na szkle’’- Zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i seniorów. Uczestnicy zapoznają się z tradycją i techniką malowania na szkle. W trakcie warsztatów samodzielnie malują obrazek na szkle, który stanowi pamiątkę z pobytu w skansenie.

,, Kijanką i na tarze czyli jak prały nasze prababcie – Pierwsza część warsztatów ma miejsce w chałupie z Podolsza w izbie kuchennej. Na zajęciach uczestnicy dowiedzą ile wysiłku i trudu musiały włożyć nasze prababcie żeby wyprać ubrania. Będą mieli okazję zapoznać się z dawnymi sprzętami, które służyły do prania i prasowania, a także spróbują swoich sił przy pracy maglownicą i żelazkami na duszę i węgiel. Druga część zajęć odbywa się w Spichlerzu z Bobrka
z 1779 roku w Sali edukacyjnej, gdzie dzieci wykonują własnoręcznie mydełko, które zabierają ze sobą na pamiątkę.

,, Jak to z papierem bywało – warsztaty czerpania papieru. Na warsztatach uczestnicy zapoznają się ze sztuką wytwarzania papieru i dowiadują się kto wymyślił papier. Wykonują samodzielnie kartkę papieru czerpanego z zasuszonymi kwiatami i próbują swoich sił w pisaniu gęsim piórem.

,, Budujemy po krakowsku – jak dawniej budowano domy’’. W trakcie zajęćuczestnicy poznają materiały z których stawiano domy oraz związane z tym zwyczaje i wierzenia. Dowiedzą się jak przenoszono do skansenu zabytkowe budynki i tworzono ekspozycję muzealną. Pod okiem prowadzącego z przygotowanych modeli samodzielnie złożą wiejską chałupę i stodołę a na zakończenie zajęć będą mieli okazję zagrać w wielkoformatową grę planszową. Gra przeznaczona jest do rozgrywki dla grupy kilkunastu osób wraz z instrukcją, kartami do gry, pudełkami z zadaniami, broszurką o Krakowiakach, modelami drewnianych chałup i miniaturowymi meblami. Każdy uczestnik otrzyma ,, Poradnik młodego etnografa’’, zawierający wskazówki, w jaki sposób można badać i dokumentować ślady przeszłości w swojej najbliższej okolicy. Modele drewnianych chałup, sprawdzają się bardzo dobrze. Każda z chałup jest miniaturą wybranego budynku z terenu skansenu, wykonaną z zachowaniem skali. Podczas zajęć makiety są okazją do poruszania tematu w jaki sposób drewniane budynki przenoszone są do skansenu, a także stwarzają możliwość przyjrzenia się tradycyjnej konstrukcji budynków drewnianych. Uczestnicy gry aby pozyskać na potrzeby wyposażenia swojej chałupy miniaturki eksponatów, muszą wykonywać zadania o różnorakim charakterze. W rozgrywce pomaga specjalnie przygotowana plansza z naniesionymi miejscowościami, z których pochodzą eksponaty znajdujące się w skansenie w Wygiełzowie. Część zadań wymaga zaznajomienia się z informacjami związanymi z kulturą Krakowiaków Zachodnich zawartych w specjalnie do tego celu przygotowanej broszurce. Część zadań ma charakter bardziej praktyczny uczestnicy musza miedzy innymi rozpoznawać gatunki drewna, zbóż, rodzaje tkanin czy ziół.

W naszym Muzeum wybrane zajęcia zostały również dostosowane dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych
z niepełnosprawnością.

Dla osób z niepełnosprawnością wzroku proponujemy zajęcia edukacyjne ,, Nie święci garnki lepią’’. Uczestnicy dowiadują się, ze garncarstwo uważa się za najstarsze rzemiosło, które wymagało specjalnego warsztatu i dużych umiejętności ale przede wszystkim próbują swoich sil w lepieniu i toczeniu na kole garncarskim. Dla osób z niepełnosprawnością wzroku mamy także specjalnie wyznaczona ścieżkę zwiedzania po trzech wybranych obiektach z możliwością dotykowego poznawania eksponatów i wnętrz z audiodeskrypcją przewodnika.

Dla osób z niepełnosprawnością słuchu przeznaczone są zajęcia warsztatowe ( z udziałem tłumacza PJM po wcześniejszym zgłoszeniu ) ,, Malowane na szkle’’ i ,,Kijanką i na tarze czyli jak prały nasze prababcie ‘’

Dla osób z niepełnosprawnością ruchu oferujemy zajęcia edukacyjne ,, Malowane na szkle’’ i ,, Nie święci garnki lepią’’ , a także zwiedzanie z przewodnikiem po wybranych obiektach , do których instytucja zapewnia rampy i szyny podjazdowe.

Na terenie skansenu powstał ogród sensoryczny mający charakter po znawczo-edukacyjny ze szczególnym przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnością. W ogrodzie , który pełni funkcję dydaktyczną, rewalidacyjną oraz terapeutyczną znajduje się niewielki plac zabaw z takimi elementami jak: karuzela integracyjna, huśtawka integracyjna, piaskownica z możliwością korzystania przez dzieci poruszających się na wózkach.

Zapraszamy grupy zorganizowane min 15 osób.
Na warsztaty obowiązują zapisy pod numerem telefonu:
32 – 613 – 40 – 62

Ustawienia