Wojewódzki Przegląd Kronik pt. ,,Historia Zaklęta w kronikach”

W dniu 21 sierpnia 2021 r. na terenie Muzeum- Nadwiślański Park Etnograficzny odbył się Wojewódzki Przegląd Kronik pt. ,,Historia Zaklęta w kronikach”.
Przegląd rozpoczął się krótką prezentacją. Uczestnicy przeglądu mogli przyjrzeć się kronikarskim dziełom druhów innych jednostek. Skrupulatnie prowadzone kroniki przez kilkadziesiąt lat budziły ogromne zainteresowanie. Następnie komisja przystąpiła do oceny.
Celem odbywającego się konkursu jest pokazanie kronikarskiego dorobku Ochotniczych Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Kroniki dokumentują historię i działalność jednostek oraz wiele wydarzeń z życia lokalnych społeczności. Kronikarze, poświęcają swój czas na spisywanie historii pożarnictwa, wykonują rzetelną pracę. W ten sposób utrwalają nie tylko ważne wydarzenia, ale także codzienny trud strażaków.

Na koniec oficjalnej części spotkania podziękowano kronikarzom za trud włożony w prowadzenie kronik, wręczono laureatom nagrody i dyplomy.Ustawienia