Wokół Małopolski. Badanie małopolskich Kół Gospodyń Wiejskich

Gorset KGW_Korzkiew

Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec jest partnerem projektu „Wokół Małopolski. Badanie małopolskich Kół Gospodyń Wiejskich”, realizowanego przez Teresę Ścisłowicz w ramach projektu stypendialnego „Kultura w sieci”. Wokół Małopolski to projekt o charakterze badawczo-dokumentacyjnym dotyczącym kultywowania i przetwarzania dziedzictwa kulturowego przez KGW. W ramach projektu zostało przeprowadzonych 6 wywiadów pogłębionych z wybranymi kołami z obszaru Małopolski, prezentującymi różnorodne tradycje i zwyczaje. Wśród badanych organizacji znalazły się między innymi koła z pobliskich Karniowic i Mętkowa. Zapraszamy na stronę internetową projektu, gdzie można zapoznać się z inspirującymi opowieściami członkiń małopolskich kół gospodyń na temat ich działalności i miejsca, jakie zajmuje w niej twórczość ludowa i lokalne tradycje:

www.wokolmalopolski.pl

Ustawienia