Wręczenie nagród POLONIA MINOR w Wygiełzowie

Wręczenie nagród POLONIA MINOR w Wygiełzowie

 

W sobotę 3 lutego 2018 roku w zabytkowym dworze z Drogini w Muzeum – Nadwiślańskim Parku Etnograficznym w Wygiełzowie odbyło się doroczne spotkanie władz samorządowych i sponsorów Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej w Wygiełzowie.

W trakcie spotkania podsumowano XXVII edycję festiwalu z 2017 roku oraz zakreślono plany na przyszłość. Spotkanie było okazją do wręczenia Nagród Województwa Małopolskiego „Polonia Minor” za zasługi dla krzewienia kultury oraz pracę na rzecz Małopolski i jej mieszkańców, którymi uhonorowano wieloletnich sponsorów festiwalowych koncertów. W imieniu Marszałka Województwa Jacka Krupy nagrody wręczyła Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMWM Monika Wiejaczka. Odznaczenie dla Banku Spółdzielczego z Chrzanowa nagrodę odebrała prezes Halina Głogowska. Nagrodę przyznaną firmie Veolia Tarnowskie Góry Sp. z o.o. odebrał  prezes Zarządu Zenon Chyra.

Spotkaniu towarzyszył koncert muzyczny pn. „Karnawałowe rendez-vous” w którym artyści: Lucyna Jarząbek – sopran,  Patryk Wyborski – baryton i Mirella Malorny-Konopka – fortepian zaprezentowali najpiękniejsze arie i duety operowe z operetek i musicali (W. A. Mozart „Don Giovanni”, G. Bizet „Carmen”, A. L. Webber „Upiór w operze”, G. Gershwin „Porgy and Bess”, F. Lehár „Wesoła wdówka”).

 

 

Ustawienia