Wydarzenia kulturalne na rok 2021

1. Przegląd Zespołów Obrzędowych „Po krakowsku” organizowany na terenie Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec ma charakter konkursu a jego głównym celem jest prezentacja obrzędów, tradycji i zwyczajów zakorzenionych w regionie Krakowiaków Zachodnich. W tym dniu dodatkowo w plenerach skansenu swoje wyroby prezentują zarówno mistrzowie jak
i adepci tradycyjnej sztuki rzemieślniczej, organizowane są warsztaty oraz kiermasz rękodzieła
i produktów tradycyjnych.

Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec serdecznie zaprasza amatorskie zespoły: Koła Gospodyń Wiejskich, grupy śpiewacze i zespoły regionalne prezentujące folklor Krakowiaków Zachodnich do udziału w:
Przeglądzie Zespołów Obrzędowych „Po krakowsku”. –  23 maja 2021 r.

Zespoły zainteresowane uczestnictwem prosimy o nadsyłanie karty zgłoszeniowej
na adres Muzeum w terminie: do 10 maja 2021r.


Mamy nadzieję, że ten rok pozwoli na realizację zadania w formie tradycyjnej tj. konkursu odbywającego się na scenie na terenie Muzeum w Wygiełzowie. Jednak, jeżeli sytuacja epidemiologiczna nie uleganie zmianie do 16.04.2021 roku i nie pozwoli nam na spotkanie
z publicznością proponujemy formułę on-line w postaci nagranego filmiku z występem.
Zgłoszenia do Przeglądu (wypełnioną kartę oraz nagranie filmowe) należy wysłać do Organizatora
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2021 r.

2. Powiatowy Konkurs Pasiek – święto pszczelarzy z Kół Pszczelarskich skupionych w Powiatowej Radzie Bartniczej oraz pszczelarzy zaproszonych z innych regionów.  Święto rozpocznie tradycyjna msza św. w kościele z Ryczowa. Na estradzie prezentowany będzie program artystyczny, a także usłyszeć będzie można opowieści o życiu pszczół, poznać tajniki opieki nad pszczołami. Goście przybyli do skansenu będą mieli okazję  degustować i zakupić produkty pszczele.  Termin 08.08.2021

3. Tradycyjny Odpust ,, Pod Czerwoną Jarzębiną” – w zabytkowym kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego z Ryczowa odprawiona będzie w tym dniu uroczysta msza święta w intencji Muzeum i jego pracowników. Ludowy odpust w plenerach skansenu będzie okazją do prezentacji dawnych rzemiosł oraz pokazów tradycyjnych zajęć wiejskich, wspólnej zabawy i biesiadowania przy muzyce. Na scenach plenerowych skansenu odbędzie się koncert muzyki ludowej i folkowej. Termin 12.09.2021

4. Forum Regionalne – Celem Forum Regionalnego jest popularyzacja wiedzy dotyczącej historii i kultury Małopolski i Górnego Śląska oraz jej interpretacji przez mieszkańców z jej lokalnością, tożsamością kulturową i regionalnością. Listopad 2021 r.

Ustawienia