Planowane wydarzenia kulturalne na rok 2022

Imprezy plenerowe i wydarzenia kulturalne – na rok 2022 zaplanowano 11 imprez i wydarzeń kulturalnych

1. Niedziela Palmowa
Termin: 10 kwietnia 2022


2. Noc Muzeum – będzie to wydarzenie we dworze z Drogini, w którym przybyli widzowie będą mieli okazję przenieść się w dawne dworskie czasy i wziąć udział w licznych atrakcjach przygotowanych specjalnie na ten wieczór.
Termin: 20 maja 2022

3. „Po krakowsku” – Przegląd Zespołów Obrzędowych – doroczny, cykliczny konkursowy przegląd zespołów obrzędowych i Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu chrzanowskiego i ościennych prezentujący dawne obrzędy i zwyczaje ludowe. Pokazom scenicznym będzie towarzyszyć barwny kiermasz rękodzieła ludowego i poczęstunek regionalnymi potrawami. Na scenach w przestrzeniach Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego zaprezentują się zespoły, które tradycyjnie przechodzą kwalifikacje programowe pod okiem etnografów z NPE.

Termin: 29 maja 2022

4. Dzień Dziecka – będzie to impreza plenerowa, której głównymi odbiorcami będą rodziny z dziećmi. Na terenie skansenu zorganizowane zostaną liczne warsztaty, pokazy i konkursy. Na licznych kramach zaprezentują swoje umiejętności dawni rzemieślnicy i rękodzielnicy.
Termin: 5 czerwca 2022

5. Festiwal Etnomania – cykliczna impreza, której celem jest promowanie ludowego i tradycyjnego rękodzieła, rzemiosła i etnodizajnu Małopolski. Widzowie uczestniczyć będą w licznych warsztatach rękodzielniczych i rzemieślniczych,
w zajęciach muzycznych, edukacyjnych. Warsztatom towarzyszą pokazy sceniczne etnomody i koncerty muzyki folkowej.
Termin: 17 lipca 2022

6. Powiatowe Święto Miodu „Miodobranie pod Lipowcem” – cykliczne święto pszczelarzy z Kół Pszczelarskich skupionych w Powiatowej Radzie Bartniczej oraz pszczelarzy zaproszonych z innych regionów.  Święto rozpocznie tradycyjna msza św. w kościele z Ryczowa. Na estradzie prezentowany będzie program artystyczny, a także usłyszeć będzie można opowieści o życiu pszczół, poznać tajniki opieki nad pszczołami. Goście przybyli do skansenu będą mieli okazję  degustować i zakupić produkty pszczele. 
Termin: 7 sierpnia 2022

7. Ziemniaczysko pod Lipowcem – będzie to impreza plenerowa współorganizowana z LGD „Na Jurze” –  uczestnikom imprezy zaprezentowane zostaną produkty regionalne „Ziemniaki po cabańsku” przygotowane przez zespoły regionalne przy kręgu ogniskowym w skansenie, na scenie amfiteatru wystąpią zespoły ludowe.
Termin: 4 września 2022

8. “Pod czerwoną jarzębiną” – Tradycyjny odpust w skansenie – w zabytkowym kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego z Ryczowa odprawiona będzie w tym dniu uroczysta msza święta w intencji Muzeum i jego pracowników. Ludowy odpust w plenerach skansenu będzie okazją do prezentacji dawnych rzemiosł oraz pokazów tradycyjnych zajęć wiejskich, wspólnej zabawy i biesiadowania przy muzyce. Na scenach plenerowych skansenu odbędzie się koncert muzyki ludowej i folkowej.
Termin: 18 września 2022

9. V Forum Regionalne “Między Małopolską a Górnym Śląskiem” – Celem Forum Regionalnego jest popularyzacja wiedzy dotyczącej historii i kultury Małopolski i Górnego Śląska oraz jej interpretacji przez mieszkańców z jej lokalnością, tożsamością kulturową i regionalnością.
Termin: Listopada 2022

10. Jarmark Bożonarodzeniowy
Termin: 11 grudnia 2022

Wydarzenia mogą ulec zmianie, prosimy śledzić naszą stronę internetową oraz media społecznościowe.Ustawienia