WYRÓŻNIENIE DLA JANA RYSIA – LOKALNEGO REGIONALISTY

Bardzo nam miło poinforować, że Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Romana Reinfussa za wybitne i szczególne osiągnięcia w dziedzinie zachowania lokalnej tożsamości kulturowej w Małopolsce w 2020 roku otrzymał Jan Ryś – miłośnik ziemi chrzanowskiej i regionalista.

Jak czytamy na stronie chrzanów.pl. :
Szczególnie zaangażowany na rzecz ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego Krakowiaków Zachodnich z terenu Gminy Chrzanów oraz upowszechnianie ich obrzędów i zwyczajów w tańcu i śpiewie.
Realizowana z pasją działalność została dostrzeżona przez gremium przyznające nagrodę ale także przez społeczność lokalną, którą Pan Jan integruje wokół wydarzeń kulturalnych promujących tradycje i walory ziemi chrzanowskiej.

JAN RYŚ – folklorysta, regionalista.
Pasjonat, entuzjasta, animator i przewodnik po świecie folkloru i tradycji. Od zawsze promuje i animuje wszelkie imprezy, festiwale, spotkania czy warsztaty propagując folklor Krakowiaków Zachodnich. Za zaangażowanie i kultywowanie świata tradycji otrzymał szereg prestiżowych nagród i wyróżnień:

 • Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Zasłużony Działacz Kultury (1997)
 • Nagroda Burmistrza Miasta Chrzanowa – Upowszechnianie i Ochrona Kultury (1998)
 • Dyplom Województwa Małopolskiego (2005)
 • Dyplom Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2010)
 • Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Zasłużony dla Kultury Polskiej (2017)
 • Dyplom Dyrektora Małopolskiego Centrum Kultury Polskiej (2017)
 • Odznaka Honorowa Towarzystwa Marii Konopnickiej (2017)
 • Nagroda i Dyplom Burmistrza Miasta Chrzanowa za Kultywowanie Tradycji Obrzędowej (2018)
 • Nagroda Burmistrza Gminy Krzeszowice “ŹRÓDŁO SUKCESU” – kat. “CZŁOWIEK” (2020)
 • Nagroda Województwa Małopolskiego im. Romana Reinfussa
  za wybitne i szczególne osiągnięcia w dziedzinie zachowania lokalnej tożsamości kulturowej w Małopolsce (2020).

Gratulujemy!

Ustawienia