Wystawa czasowa „EtnoSedno tradycja i współczesność kultury ludowej Małopolski i Górnego Śląska”

EtnoSedno to próba ukazania skali zmian, jakie zaszły  w kulturze ludowej w ostatnich latach na historycznej  ziemi małopolskiej i górnośląskiej ze szczególnym uwzględnieniem terenów ich pogranicza oraz terenów  objętych marginalnymi badaniami etnograficznymi.

Na wystawie wykorzystano fotografie będące zapisem różnorodnych zagadnień związanych z dziedzictwem kulturowym pochodzące z Cyfrowego Archiwum Ziemi  Chrzanowskiej, Archiwum Grafiki i Fotografii Muzeum –  Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec oraz Archiwum Fotograficznego Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

Wystawa prezentuje wybrane elementy związane  z obrzędowością doroczną, rodzinną oraz rzemiosłem.

Miejsca prezentacji:
Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec.
Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie.
Instytut Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Zapraszamy do obejrzenia katalogu, w której zawarte są plansze z wystawy:


Ustawienia