Wystawa czasowa – ,, Nicią malowane ” 6.04 -31.05 2022 r.

Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec zaprasza na wystawę
,, Nicią malowane ”Wystawa prezentowana jest w dworze z Drogini na terenie parku.

Wystawa  ,, Nicią malowane…’’ prezentuje prace członkiń Stowarzyszenia Miłośników Tradycyjnego Rękodzieła Ludowego i Artystycznego Lud-Art. Na wystawie można podziwiać arcydzieła rękodzielnicze wykonane w różnorodnych technikach hafciarskich i koronkarskich.

Stowarzyszenie Miłośników Tradycyjnego Rękodzieła Ludowego i Artystycznego Lud-Art. z siedzibą przy Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie istnieje od 2005 roku . Jest kontynuacją Klubu Hafciarskiego, który powstał przy Krakowskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego ( PTL ).

Powstanie Klubu Hafciarskiego zapoczątkowały Warsztaty Haftu Ludowego zorganizowane przez Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Muzeum w 1992 roku. Prowadziła je instruktor haftu kustosz dyplomowany Muzeum
i etnograf, dr Urszula Janicka – Krzywda. Po 12 latach działalności, 17 marca 2005 roku Klub Hafciarski przekształcił się
w Stowarzyszenie Miłośników Tradycyjnego Rękodzieła Ludowego i Artystycznego Lud-Art. Pierwszym prezesem Stowarzyszenia była Urszula Janicka – Krzywda. Obecnie funkcję tę pełni Jadwiga Gruca.

Stowarzyszenie Lud-Art. skupia przedstawicieli  różnych pokoleń, środowisk i zawodów, których łączy zamiłowanie do rękodzieła i szczególna wrażliwość artystyczna. Lud-Art. prowadzi bardzo bogatą działalność wystawienniczą
i dydaktyczną, Stowarzyszenie przeprowadza również pokazy rękodzieła, warsztaty w szkołach, Domach Kultury,
na imprezach promujących rękodzieło ludowe i artystyczne, przybliżające jego znaczenie i miejsce w naszej tradycji
w kraju i za granicą.

Ustawienia