Wystawa czasowa Uratowana pamięć o zatopionej Drogini 12 X -11 XI 2023

Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie zaprasza na wystawę URATOWANA PAMIĘĆ O ZATOPIONEJ DROGINI, która prezentowana jest w dworze w Drogini, na terenie Parku Etnograficznego Krakowiaków Zachodnich w Wygiełzowie. Wystawa czasowa została przygotowana przez Stowarzyszenie Droginia dla pokoleń.

Stowarzyszenie “Droginia dla pokoleń”

Stowarzyszenie działa na terenie powiatu myślenickiego, gminy Myślenice i wsi Droginia.
Organizacja liczy siedmioro członków: Justyna Czarniak (prezes), Marek Czarniak, Maria Węcław, Janina Cegielska, Monika Wójtowicz, Konrad Wójtowicz, Bogumiła Barbara Stasiak.

Członkowie bardzo mocno angażują się w tworzenie wszelkiego rodzaju wydarzeń, imprez, spotkań, ale także wystaw, wycieczek i warsztatów. Stowarzyszenie skupia wokół siebie przede wszystkim sympatyków odkrywania historii, gromadzenia wspomnień i pielęgnowania tożsamości narodowej i przynależności do Małej Ojczyzny. Osoby w stowarzyszeniu zajmują się kolekcjonowaniem zdjęć, filmów i publikacji na temat dawnej Drogini, której obecnie część znajduje się pod wodą Zalewu Dobczyckiego. Pragniemy przekazywać pamięć i fakty na temat Drogini z dawnych lat, aby młode pokolenie było uświadomione na temat zmian i zdarzeń z przeszłości. Aby dotrzeć z informacjami do grona osób zainteresowanych pani Janina Cegielska wykonała makietę zatopionych terenów Drogini, aby móc lepiej wyobrazić sobie jak to było kiedyś. Dodatkowo posiadamy również mnóstwo starych zdjęć ukazujących dwór Drogiński, kościół, młyn, szkołę, sklep, domy, boisko sportowe i wiele innych miejsc, które znajdowały się kiedyś w Drogini. Pan Szymon Dyczkowski, który jest miłośnikiem historii stworzył ciekawe zdjęcia i filmy ukazujące Droginię kiedyś i dziś. Aby rozbudzać zainteresowania historią Drogini, pani Justyna Czarniak stworzyła teatrzyk kukiełkowy pt. „Bajka o Drogini” oraz wraz z panem Markiem Czarniakiem stworzyła muzykę do wiersza pani Marii Ulman pt. „Wiosko moja ukochana”, tworząc w ten sposób piękną piosenkę o Drogini. Dodatkowo nasze stowarzyszenie postarało się o opracowanie i zamontowanie dwóch tablic informacyjnych o zabytkach i ciekawych miejscach w Drogini, które są źródłem wiedzy dla turystów i osób zainteresowanych Droginią. Kolejną ścieżką naszych działań jest ekologia i dbałość o przyrodę. Organizujemy akcje sprzątania Drogini, akcje wstawiania tabliczek w miejscach publicznych z hasłami nawołującymi do dbania o przyrodę, organizujemy konkursy o tematyce ekologicznej oraz wraz z dziećmi stworzyliśmy kolejny teatrzyk kukiełkowy pt. „Żyjcie ekologicznie, a będzie ślicznie”. Trzecim naszym priorytetem w działaniach jest integracja społeczeństwa lokalnego i propozycje form spędzania czasu wolnego. Organizujemy wycieczki, warsztaty twórcze, wydarzenia kulturalne i rodzinne, wydarzenia sportowe m.in. Nordic Walking – wyzwanie. Angażujemy się w akcje związane z poprawą bezpieczeństwa w naszej miejscowości np. Akcja noś odblaski. Nasze stowarzyszenie z dbałości o naturę pogłębia zainteresowania na temat właściwości leczniczych i działania ziół, przypraw i roślin leczniczych. Pani Justyna Czarniak opracowała przepis na „Zupę z pokrzyw” i danie to było potrawą konkursową w Bitwie Regionów. Zupa z pokrzyw jest tradycyjnym daniem podawanym w dworze Drogińskim, co przekazali nam nasi pradziadowie.

Wspieramy dzieci, młodzież i seniorów tworząc dla nich ciekawe propozycje zajęć np. warsztaty pt. „Ja i moje emocje” prowadzone przez panią Monikę Wójtowicz we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Myślenicach, ale także zajęcia z logopedii, logorytmiki czy zajęcia twórcze np. malarstwo, szydełkowanie, drugie życie ubrań, rzeźba we współpracy z Centrum Usług Społecznych w Myślenicach. Wiele naszych wydarzeń odbyło się dzięki wsparciu finansowemu z Urzędu Miasta i Gminy Myślenice oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Nasza członkini pani Janina Cegielska jest odznaczona Złotą Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego  –  Krzyż Małopolski za jej działania na rzecz społeczności lokalnej i jej zaangażowanie w prowadzenie zajęć twórczych dla dzieci, młodzieży, seniorów i osób niepełnosprawnych.

Droginia jest piękną, malowniczą miejscowością, bogatą w różnorodność krajobrazu. Majestatyczna zieleń łąk i lasów oraz urokliwe jezioro przyciąga ludzi oraz wzbudza zainteresowanie historią. Co kryje się pod taflą Zalewu Dobczyckiego? Na te pytania potrafimy odpowiedzieć, przekazać materiały i fakty młodemu pokoleniu. Naszą misją jest pamięć i tożsamość, szacunek do tradycji, kultury, dziedzictwa narodowego, wartości oraz szacunek do rodziny i do bliźnich. W kręgu wartości i szacunku jest również dbałość o przyrodę, aby nie zaśmiecać i nie zanieczyszczać lasów, łąk i rzek, dbałość o zabytki, aby przetrwały jak najdłużej. Nasze spotkania z ludźmi, uczestnictwo w różnych wydarzeniach oraz organizacja imprez i warsztatów, współpraca z instytucjami i organizacjami pomaga nam w komunikacji, rozpoznaniu i wspieraniu potrzeb społecznych oraz w integracji, a także promocji naszych działań.

Ustawienia