Wystawa Malarstwa “Zatrzymane w obrazie”

Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie ma zaszczyt gościć u siebie wystawę malarstwa „Zatrzymane w obrazie”, na którą złożyły się 54 prace 32 artystów malarzy z Polski oraz 2 gości z zagranicy. Wystawa realizowana jest w ramach Międzyregionalnego Programu „Derby Artystyczne”. Międzyregionalny Program „Derby Artystyczne” realizowany jest od 2014 roku i jest już rozpoznawalną marką na rynku artystycznym. W okresie od sierpnia 2014 roku do grudnia 2019 roku, wystawy Programu “Derby Artystyczne”  w obu województwach obejrzało ponad 81.000 osób, a na wystawach zaprezentowano łącznie prace  175 artystów z Polski i pokazano łącznie 1513 obrazów. Program jest inicjatywą społeczną, od 2014 roku realizowaną dzięki pozyskiwanym środkom finansowym ze źródeł pozarządowych, a jego celem jest upowszechnianie malarstwa i grafiki, m.in poprzez bezpośrednią prezentację wystaw w miejscach dających możliwość szerszego odbioru, poza galeriami wystawienniczymi, jak również integracja środowisk artystycznych z różnych regionów Polski.

Strona informacyjna wystawy w Skansenie: www.art-plus.info/derby/skansen/

Strona informacyjna Programu: www.art-plus.info/derby

Ustawienia