Wystawa stała o pożarnictwie ,,Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

zdjęcie wystawy

W zrekonstruowanej remizie strażackiej w ramach mikroprojektu pt. „Bogu na chwałę, ludziom na
pożytek”, który jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, powstała wystawa stała o pożarnictwie.

Materiały eksponowane:

  • eksponaty – pochodzące ze zbiorów MNPE w Wygiełzowie
  • eksponaty – pochodzące ze zbiorów Małopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Alwerni
  • reprodukcje fotografii – pochodzące ze zbiorów Archiwum Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie
  • reprodukcje fotografii – pochodzące ze zbiorów Archiwum Małopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Alwerni
  • reprodukcja fotografii – pochodząca ze zbiorów Archiwum Rodzinnego prywatnego Blankensteinów z Babic

Są to m.in. hełmy strażackie, prądownic, węże tłoczne,
reprodukcje fotografii pochodzących z Archiwum MMP w Alwerni, z Archiwum PSP Chrzanów oraz z Archiwum prywatnego, oleodruk św. Florian, bosak, trąbka strażacka, mundur strażacki – marynarka, spodnie, czapka.

Wystawa będzie udostępniona w godzinach otwarcia Skansenu w Wygiełzowie,
w sezonie letnim (1 marzec – 31 październik) od 8.00 do 18.00,
w sezonie zimowy (1 listopad – 28/29 luty) od 8.00 do 15.00

Ustawienia