Wystawy czasowe na rok 2021

1. “Droga do błękitu”. Malarstwo Elżbiety Sadkowski – artystka jest autorką licznych scenografii teatralnych, zajmuje się również grafiką książkową. Jej rysunki były publikowane w czasopismach ogólnopolskich i wydawnictwach książkowych. Równolegle uprawia malarstwo sztalugowe. Na obrazach artystki widać bliski związek z naturą, jej zmiennością w odniesieniu do pór roku, w kontekście świadomości przemijania i  bycia częścią wszechświata. W dorobku artystycznym ma wiele wystaw oraz udział w licznych międzynarodowych salonach sztuki. Termin III-VI 

2. Cuda na kiju – na wystawie będzie można zobaczyć eksponaty, które na co dzień przechowywane są w magazynach muzealnych. Ideą będzie wystawienie obiektów “nieoczywistych”, które nie są znane i rozpoznawalne przez współczesnego odbiorcę, które wzbudzą pytanie “co to jest i do czego to służyło?”. Eksponaty będą pochodzić głównie ze zbiorów własnych NPE. Termin V-X

3. W oczekiwaniu na pierwszą gwiazdkę – wystawa będzie poruszać temat wierzeń i zwyczajów adwentowych w rodzinach wiejskich w I połowie XX wieku oraz celebrowania wieczoru wigilijnego i kolejnych dni świąt Bożego Narodzenia. Eksponaty będą pochodzić ze zbiorów własnych Muzeum oraz ze zbiorów i archiwów muzeów etnograficznych w Polsce. Termin XI-XII

4. Malarstwo Pawła Sikory – wystawa przedstawiająca 15 prac Pawła Sikory – pracownika Muzeum NPE w Wygiełzowie, które ilustrują „myślowe impresje” samego autora. Prace rysowane są suchym pastelem, wystawiane już były w Forcie 49 w Krakowie, zakwalifikowane jako twórczość sztuki współczesnej. Termin IV-X

5. Rośliny lecznicze i użytkowe ziemi chrzanowskiej – Wystawa prezentować będzie rośliny występujące na terenie ziemi chrzanowskiej wraz z ich zastosowaniem m.in w lecznictwie, w tradycji kulinarnej, obrzędowości, życiu codziennym, sztuce. Zaprezentowane zostaną plansze, zawierające wygląd rośliny wraz z ich opisem, które uzupełnią eksponaty ze zbiorów MNPE w Wygiełzowie, stare zielniki i książki, zasuszone formy roślin i ziół. Termin V-X

Ustawienia