XV FESTIWAL OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH – DOMEK ARTYSTÓW WSZELAKICH

????21 czerwca (wtorek) na deskach naszego amfiteatru odbył się „Przegląd artystyczny” pod Patronatem artystycznym Pana Jerzego Styczyńskiego w ramach XV Festiwalu Osób Niepełnosprawnych?

?Przegląd Zespołów artystycznych otworzył występ Zespołu Powiatowego Domu Pomocy Społecznej
im. A. Starzeńskiego w Płazie.

Wśród występujących gościli artyści reprezentujący:
? Fundację im. Brata Alberta WTZ w Trzebini,
? Dom Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helców w Krakowie,
? Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 41,
? Dom Pomocy Społecznej im. św. O. Kalinowskiego w Wadowicach,
? Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 39,
? Dom Pomocy Społecznej Braci Albertynów w Bulowicach,
? Dom Pomocy Społecznej w Bobrku,
? Fundację im. Brata Alberta WTZ w Chrzanowie,
? Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chrzanowie.

Celem festiwalu jest przybliżenie twórczości artystów z niepełnosprawnościami oraz ich integrację ze społeczeństwem. Podczas festiwalu na scenie artyści zaprezentowali talenty wokalne, aktorskie i taneczne. Tematyka prezentowanych przedstawień poruszała najbardziej istotne wartości w życiu człowieka – przyjaźni, miłości, poczucia akceptacji.
Każda grupa artystyczna otrzymała pamiątkową nagrodę i szczere brawa od zgromadzonej publiczności.

Ustawienia