Zakończenie projektu “Niezłe Ziółko”

W piątek (17.12.2023) zakończyło się 3-dniowe Forum Regionalne “Niezłe Ziółko”– Kultura i tradycja zielarstwa w Małopolsce i na Górnym Śląsku. W ramach forum w Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się wyjątkowo ciekawe spotkanie z Ewą Wachowicz. Opowiadała historie ze swojego życia, pracy i zdradziła sekret na piękną figurę przy pomocy wykorzystywaniu ziół.

fot. Janina Podgórska
W bibliotece miało również miejsce rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego, którego głównym celem konkursu było zwrócenie uwagi na kulturę ludową i jej współczesne postrzeganie na przykładzie ziół i roślin stosowanych podczas obrzędowości dorocznej i rodzinnej a także na wykorzystanie ziół w tradycji kulinarnej, medycynie ludowej, ziołolecznictwie i weterynarii.

Główną ideą forum jest popularyzacja badań naukowych oraz poglądów dotyczących różnych aspektów zielarstwa oraz przyrody w kontekście kultury ludowej z uwzględnieniem zachodzących w niej zmian i przeobrażeń na przestrzeni wieków.

16.11.2023 Forum Regionalne “Niezłe Ziółko – Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie.

14.11.2023 Forum Regionalne “Niezłe Ziółko – Regionalny Instytut Kultury im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.

fot. Robert Garstka

Forum towarzyszyła wystawa czasowa „Niezłe ziółko”. Plenerowa wystawa planszowa jest ilustracją wieloaspektowego zastosowania ziół zarówno w życiu codziennym jak i podczas świąt dorocznych oraz rodzinnych. Reprodukcje fotografii pochodzą z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego, Cyfrowego Archiwum Ziemi Chrzanowskiej oraz wybranych fotografii z konkursu. Cyfrowe Archiwa Ziemi Chrzanowskiej to unikatowe zbiory, gromadzone metodą archiwum społecznego dotyczą życia społeczności lokalnych, losów zwykłych ludzi, historii lokalnych stowarzyszeń, życia codziennego w małych miejscowościach.

Projekt był okazją nie tylko na wymianę wiedzy wraz z doświadczeniem między pokoleniami, ale również ekspertami i adeptami wiedzy „zielnej”. Obrazował różnice i podobieństwa wykorzystania roślin w kulturze po dwóch stronach brzegu rzeki Przemszy.

Partnerzy projektu:
Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie
Instytutu Kultury im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Projekt dofinansowano z budżetu państwa – ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ustawienia