Zakończenie projektu pn : „Konserwacja i zabezpieczenie zabytkowych drewnianych obiektów kubaturowych na terenie Muzeum NPE w Wygiełzowie”.

Realizacja zadania pn: „Konserwacja i zabezpieczenie zabytkowych drewnianych obiektów kubaturowych na terenie Muzeum NPE w Wygiełzowie” dobiegła końca.

W ramach projektu zostały wymienione słomiane poszycia dachowe oraz została dokonana konserwacja drewnianych elementów więźby na czterech obiektach zabytkowych znajdujące się na terenie MNPE:
-Stodoła z Przeciszowa
-Chałupa z Przeciszowa
-Dom sołtysa z Przegini Duchownej
-Chałupa z Rozkochowa
Dodatkowo Chałupa z Przeciszowa oraz stodoła zostały zabezpieczone systemem odgromienia.

Do wszystkich czterech obiektów zakupione zostały specjalne szyny podjazdowe umożliwiające osobom poruszającym się na wózkach wejście do wnętrz obiektów.

Stodoła z Przeciszowa

Chałupa z Przeciszowa

Dom sołtysa z Przegini Duchownej

Chałupa z Rozkochowa

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego
i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”.

Ustawienia