Zarządzenie nr 22/2023 w sprawie opłaty za wstęp do obiektów Muzeum Małopolski Zachodniej w Wygiełzowie z dnia 29 września 2023 r.

Park Etnograficzny Krakowiaków Zachodnich w Wygiełzowie
Bilet normalny – 18 zł.
Bilet ulgowy – 10 zł.
Bilet rodzinny (rodzice z dziećmi w wieku szkolnym) – 45 zł.
Mieszkańcy gminy Babice: bilet ulgowy.

Opłata za przewodnika w skansenie – 40 zł.
Opłata za przewodnika dla osoby niepełnosprawnej – 20 zł.

Zamek Lipowiec
Bilet normalny – 15 zł.
Bilet ulgowy – 8 zł.
Bilet rodzinny (rodzice z dziećmi w wieku szkolnym) – 35 zł.
Mieszkańcy gminy Babice: bilet ulgowy.

Opłata za przewodnika na zamku – 40 zł.
Opłata za przewodnika dla osoby niepełnosprawnej – 20 zł.

Opłata za wstęp w ramach Karty dla Kultury
Bilet indywidualny normalny – 12 zł.
Bilet indywidualny ulgowy – 5 zł

Ustawienia