Bon kultury

Zapraszamy do Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec na VII edycję projektu „Bon Kultury”. Jest to system wsparcia wiedzy, kompetencji i kreatywności realizowany poprzez ofertę programową regionalnych instytucji kultury. Propozycje zajęć i wydarzeń są realizowane przy dofinansowaniu z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 75 %. Zadanie jest realizowane do momentu wyczerpania środków.

W bieżącym roku w Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec można uczestniczyć w dwóch nowych tematach.

 

„Szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie.”

 

Celem zajęć jest przybliżenie historii Polski w XVII wieku, zrozumienie ideologii sarmatyzmu i kultury szlacheckiej, poznanie ról społecznych poszczególnych warstw ludności w dawnej Polsce, charakterystycznego szlacheckiego stroju i kultu szabli uważanej za symbol polskiej szlachty. A to wszystko we wnętrzach XVIII-wiecznego Dworu z Drogini.

Zajęcia prowadzone we wnętrzach dworu z Drogini przez edukatorów będących członkami Podolskiego Regimentu Odprzodowego wprowadzą uczestników w barwny oraz fascynujący świat XVII – wiecznej polskiej szlachty, pokażą czym był Sarmatyzm i jak działała Rzeczpospolita szlachecka.

Uczniowie będą mieli możliwość bezpośredniego zetknięcia się ze strojem szlacheckim, przymierzenia, dotknięcia i zapoznania się z fakturą użytych materiałów. Poznają jego elementy składowe a ubierając go i wcielając się w postacie szlachcica, szlachcianki, żołnierza i mieszczki nauczą się nazywać poszczególne jego elementy a także określać różnice  pomiędzy strojem mieszczańskim a szlacheckim.

Przybliżymy im także kulturę szlachecką, obyczajowość sarmacką oraz życie codzienne mieszkańców dworu, ich zajęcia i źródła utrzymania.

W kolejnym etapie zajęć omówimy nieodłączny symbol polskiego szlachcica czyli szablę, broń uważaną za symbol sarmatyzmu, tradycji i starożytnego pochodzenia szlachty polskiej. Uczestnicy zapoznają się z jej historią i pochodzeniem oraz zastosowaniami militarnymi w różnych formacjach od pospolitego ruszenia aż do chorągwi husarskich a także poznają podstawy fechtunku posługując się bezpieczna bronią sportową typu go-now.

Na zakończenie zajęć zostaną rozdane pamiątkowe „talary lipowieckie” które uczestnicy będą mogli samodzielnie wybić przy użyciu matrycy i stempla.

Zajęcia adresowane do: młodzieży w wieku od 12 do 15 lat

Liczba uczestników: do 30 osób

Czas trwania: 1,5 godz.

Kalendarz zajęć: wrzesień 2018 – sierpień 2019

Kalendarz zajęć: czwartki i piątki  od października 2018 r. do sierpnia 2019 r.

Koszt: 5,10 zł od osoby; dla grup spoza gminy Babice: 0,10 zł.

Miejsce: Dwór z Drogini, Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec

Szczegółowe informacje i rezerwacja: Dział Upowszechniania i Edukacji tel. (32) 613 40 62 / e-mail: edukacja@mnpe.pl

 

 


 

„TEATROmania – nie rób scen, rób teatr.”

 

Czy wiesz jak wyglądał starożytny teatr w Grecji? Czym charakteryzuje się antyczny model teatru? Jaką rolę pełnili w nim aktorzy, scena, rekwizyty czy kostiumy? W jaki sposób poprzez ruch sceniczny można wyrażać emocje? W należącym do Muzeum amfiteatrze spróbujemy poprzez różne ćwiczenia odtworzyć antyczny teatr.

W programie:

Podczas warsztatów uczestnicy zobaczą z jakich elementów zbudowany jest amfiteatr, gdzie znajdują się jego poszczególne części: orchestra, theatron, skene, proskenion, parodos. Ponadto przedstawiony zostanie kostium aktora wzorowany na antycznym, zawierający: koturny, maskę oraz szatę. W drugiej części zajęć oprócz malowania masek z papieru mache, odbędą się warsztaty teatralne obejmujące ćwiczenia artykulacyjne z wykorzystaniem możliwości akustycznych amfiteatru, oraz ćwiczenia ruchowe prezentujące, w jaki sposób poruszać się na scenie i okazywać emocje.

Zajęcia adresowane do: dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 15 lat

Liczba uczestników: do 20 osób

Czas trwania: 75 min.

Kalendarz zajęć: wtorki i środy od września 2018 r. do sierpnia 2019 r.

Koszt: 5,20 zł od osoby; dla grup spoza gminy Babice: 0,20 zł.

Miejsce: Amfiteatr, Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec

Szczegółowe informacje i rezerwacja: Dział Upowszechniania i Edukacji tel. (32) 613 40 62 / e-mail: edukacja@mnpe.pl

 

Ustawienia