Budujemy skansen

       

Budujemy skansen
Zadanie realizowane ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie

Nazwa Programu: Patriotyzm Jutra

 

15 maja 2017 r. Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec rozpoczęło realizację projektu „Budujemy skansen” – wielkoformatowa gra planszowa dla dzieci, dofinansowanego ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Projekt ma na celu stworzenie wielkoformatowej gry planszowej „Budujemy skansen”, przybliżającej kulturę Krakowiaków Zachodnich oraz proces powstawania skansenów. Współtwórcami gry będą dzieci z klas IV-VI szkoły podstawowej, które wezmą udział w wakacyjnych warsztatach na terenie skansenu. Warsztaty odbędą się w dniach 11-14 lipca 2017. Poza wspólnym tworzeniem gry planszowej, w ramach warsztatów dla uczestników przygotowano szereg atrakcji, m.in.: zwiedzanie skansenu, zabawy integracyjne, spotkanie z etnografami i zajęcia plastyczne.

Jesienią zrealizowanych zostanie 6 lekcji muzealnych z wykorzystaniem gry planszowej. Po zakończeniu projektu tego typu lekcje muzealne wejdą do stałej oferty edukacyjnej MNPE, skierowanej do grup szkolnych. Oprócz gry planszowej w ramach projektu powstanie broszura „Poradnik dla młodego etnografa”, zawierający serię wskazówek dla dzieci, w jaki sposób mogą badać i dokumentować ślady przeszłości w swojej najbliżej okolicy. Materiały powstałe w trakcie realizacji projektu – cykl scenariuszy wakacyjnych warsztatów, „Poradnik dla młodego etnografa” oraz dokumentacja poprojektowa – zostaną udostępnione na stronie internetowej MNPE na zasadzie wolnej licencji.

Myślą przewodnią projektu jest przybliżenie dzieciom procesu przenoszenia i restaurowania zabytkowych obiektów, a jednocześnie pokazanie, że to społeczność lokalna nieustannie „buduje” skansen, pielęgnując dawne tradycje czy przekazując rodzinne pamiątki do muzeum. Mamy nadzieję, że poprzez realizację projektu zachęcimy młode pokolenie do aktywnego włączania się w działalność na rzecz lokalnego dziedzictwa.

     

Partnerzy projektu:

Zespół Szkół w Babicach,

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Babicach.

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie

Patronat medialny:

       

Do pobrania:

Budujemy skansen – Scenariusze warsztatów tworzenia gry planszowej dla dzieci z klas IV–VI szkoły podstawowej.

Poradnik młodego etnografa.

Podsumowanie projektu

Ustawienia