Konkurs „Zachowaj tradycje – (nie)ginące zawody, umiejętności i obyczaje. Teraz drewno!”

Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi zaprasza twórców, rękodzielników i rzemieślników wykorzystujących w swojej pracy drewno do udziału w Konkursie „Zachowaj tradycje – (nie)ginące zawody, umiejętności i obyczaje. Teraz drewno!”, którego organizatorem jest Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Prace można zgłaszać w ramach trzech kategorii konkursowych: sztuka ludowa, rękodzieło ludowe oraz rzemiosło ludowe. Zgłoszenia do pierwszego etapu Konkursu będą przyjmowane do 31 sierpnia br.

Za pośrednictwem Konkursu, chcemy zaprezentować i upowszechnić różnorodne umiejętności, zawody i praktyki związane z wykorzystaniem drewna na potrzeby użytkowe oraz estetyczne, w różnych regionach Polski. Chcemy przybliżyć, szczególnie młodemu pokoleniu, piękno, bogactwo i wartości płynące z obcowania z rękodziełem, rzemiosłem i sztuką ludową, w których drewno było od wieków wykorzystywane. Pragniemy, by doceniło walory tego dziedzictwa, które ma długie tradycje w Polsce, traktując je jako źródło współczesnych inspiracji i powrotu do wyrobów wysokiej jakości, popartych rodzimym wzornictwem, przyczyniając się jednocześnie do zachowania unikalnych umiejętności, zawodów zagrożonych zanikiem i zwyczajów.

Szczegółowe informacje, formularz zgłoszeniowy i Regulamin Konkursu są dostępne na stronach: www.nikidw.edu.pl
oraz www.nieginacezawody.pl/konkurs/

Ustawienia