Nabór specjalista ds. inwestycji i zamówień publicznych

Protokół z przeprowadzonego naboru na wolne
stanowisko w Muzeum-NPE w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec

Stanowisko pracy specjalista ds. inwestycji i zamówień publicznych
Wymiar czasu pracy: 1/1
Liczba kandydatów: 4

Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania
1.Dominika Wilk-Rusek – Chrzanów
2.Paulina Witkowska – Chrzanów
3.Mateusz Czak – Alwernia
4.Renata Koniecka – Gromiec

Oferty nie spełniające wymagań formalnych: brak

Do rozmowy kwalifikacyjnej zaproszono wszystkich kandydatów.
Dnia: 16.12.2019r.

Do rozmowy kwalifikacyjnych zgłosili się kandydaci:
1.Dominika Wilk-Rusek – Chrzanów
2.Paulina Witkowska – Chrzanów
3.Mateusz Czak – Alwernia
4.Renata Koniecka – Gromiec

Na stanowisko inwestycji i zamówień publicznych została wybrana:

Dominika Wilk-Rusek — Chrzanów

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Spośród osób ubiegających się o zatrudnienie na stanowisko ds. iwestycji i zamówień publicznych wybrana kandydatka posiada tytuł magistra inżyniera. Wykazała się znajomością przepisów prawa zamówień publicznych, doświadczeniem zawodowym, również w rozliczeniu i prowadzeniu projektów inwestycyjnych, komunikatywnością.

Skłąd Komisji przeprowadzającej nabór:
1. Piotr Bujakiewicz — Z-ca Dyrektora — Przewodniczący Komisji
2. Elżbieta Kożuch — Kierownik administr. — Członek
3. Józefa Karweta — Członek

 

Ustawienia