Pomóż nam w ogrodzie!

Człowiek zawsze związany był z roślinami i od nich zależał – stanowiły podstawę jego diety, budował z nich schronienia, wytwarzał ubrania, narzędzia, wykorzystywał w medycynie i obrzędowości, ogrzewał się przy palącym się drewnie. Cenił również walory estetyczne roślin. Odkąd przeszedł z koczowniczego na osiadły tryb życia, zaczął je uprawiać przy swych domach.
Stworzone w ten sposób przez człowieka siedliska szybko zasiedliły różne zwierzęta. Niektóre z nich tak bardzo przystosowały się do życia w sąsiedztwie ludzi, że można je spotkać prawie wyłącznie w obrębie domostw. Niestety, w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat otoczenie naszych domów, jak również one same, uległy silnym przemianom. Dachy i strychy uszczelniono, ściany pokryto tynkiem. Coraz częściej ogrody to nisko skoszone trawniki otoczone żywotnikami. W związku z tym Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie oraz Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego postanowiły odtworzyć tradycyjne założenia ogrodowe przy kilku chałupach położonych na terenie skansenu.
Planujemy również założyć łąkę kwietną. Uzupełnić sad starymi odmianami jabłoni, posadzić żywopłoty z głogów i dzikich róż. Już teraz na terenie Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego można zaobserwować duże bogactwo gatunkowe ptaków i owadów, a być może sprowadzi się ich jeszcze więcej.

Mamy nadzieję, że uda nam się zaprosić Was do pomocy. Wszystkich zainteresowanych zakładaniem i utrzymaniem ogrodów. Zapraszamy na warsztaty połączone z pracami na terenie skansenu. Przy okazji będzie można dowiedzieć się również sporo o przyrodzie tego miejsca. Czeka nas dużo pracy przez wiele lat, ale już nie możemy się tego doczekać! Pierwsze warsztaty odbędą się najprawdopodobniej już w lutym. Jeśli chcecie się do nas przyłączyć, śledźcie ogłoszenia na stronach internetowych:

-Muzeum – Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie.

-Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

Już wkrótce zamieścimy tam więcej informacji o planowanych działaniach.


.

Ustawienia