Remont Zamku Lipowiec

W 2021 roku został ogłoszony przetarg na przebudowę, renowację i konserwację Zamku Lipowiec.
Po wyłonieniu wykonawcy, nieprzerwanie trwają prace mające na celu zabezpieczenie obiektu.

Zakres robót obejmuje m. in. prace budowlano-konserwatorskie na elewacji oraz koronie wieży, wymianę jej tarasu, balustrad, drabiny i schodów na nią prowadzących, konserwację działobitni i murów zamkowych, rekonstrukcję nadproży i otworów okiennych dziedzińca, a także roboty budowlane i konserwatorskie w wartowni.

O postępach prac będziemy Państwa informować na bieżąco!

Ustawienia