Rusza kolejna edycja Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora!

Nagroda jest najbardziej prestiżowym wyróżnieniem honorującym działalność na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego. Przyznawana jest przez Fundację Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga od 1999 roku.

Nagroda w wysokości 50 000 zł jest przyznawana za:
-szczególne osiągnięcia dokonane w minionym roku kalendarzowym lub w ciągu ostatnich kilku lat,
-uwzględnianie dziedzictwa kulturowego w inicjatywach związanych z szeroko pojętym życiem
społecznym i kulturowym,
-innowacyjne projekty związane z ochroną, rewaloryzacją i popularyzacją dziedzictwa kulturowego,
-całokształt działalności mającej na celu ochronę dziedzictwa kulturowego Nagrodę przyznaje Kapituła pod przewodnictwem profesora Andrzeja Rottermunda.

Zgłoszeń kandydatów do otrzymania Nagrody dokonują członkowie Kapituły, laureaci poprzednich edycji, a także instytucje kultury bądź też z ich rekomendacją osoby fizyczne.

Patron Nagrody prof. Aleksander Gieysztor, mediewista, jedna z najwybitniejszych postaci polskiej nauki II poł. XX wieku. Był prezesem Polskiej Akademii Nauk, członkiem Rady Fundacji Citi Handlowy im. Leopolda Kronenberga, wybitnym polskim humanistą o międzynarodowej sławie, człowiekiem zasłużonym dla kultury polskiej.

Zgłoszenia/ Regulamin:

Citi Handlowy – Nagroda im. Profesora Aleksandra Gieysztora (citibank.pl)

Ustawienia