Zamówienia publiczne

Informacji z otwarcia ofert w przetargu pn.: Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn. „Muzeum Pożarnictwa w Alwerni – nowy oddział Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny i Zamek Lipowiec”.

29 lis 2021

Wygiełzów, 29 listopada 2021 r. Sprawa znak: 5/I/2021 ...

Więcej...

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 4 dot.: przetargu pn.: Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn. „Muzeum Pożarnictwa w Alwerni – nowy oddział Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny i Zamek Lipowiec”

25 lis 2021

PYTANIA.I.ODPOWIEDZI.NR4_Pobierz ZAŁ..-do-PYTANIA.I.ODPOWIEDZI.NR4_Pobierz ...

Więcej...

Zestaw pytań i odpowiedzi nr 2 i 3 dot.: przetargu pn.: Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn. „Muzeum Pożarnictwa w Alwerni – nowy oddział Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny i Zamek Lipowiec”

24 lis 2021

PYTANIA.I.ODPOWIEDZI.NR2_Pobierz PYTANIA.I.ODPOWIEDZI.NR3_Pobierz ZAŁ.-NR-1APobierz ZAŁ.-N...

Więcej...

Notatka spisana na okoliczność wizji lokalnej związanej z przetargiem na realizację zamówienia: „Przebudowa, renowacja i konserwacja Zamku Lipowiec” (znak postępowania: 4/I/2021)

22 lis 2021

W dniu 19 listopada 2021 r. odbyła się druga wizja lokalna związana z przetargiem na realizację zam...

Więcej...

Zestaw pytań nr 1 dot.: przetargu pn.: Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn. „Muzeum Pożarnictwa w Alwerni – nowy oddział Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny i Zamek Lipowiec”

19 lis 2021

ZESTAW PYTAŃ NR 1 : PYTANIA.I.ODPOWIEDZI.NR1_Pobierz ...

Więcej...

Notatka z wizji lokalnej związanej z przetargiem na realizację zamówienia: „Przebudowa, renowacja i konserwacja Zamku Lipowiec” (znak postępowania: 4/I/2021)

17 lis 2021

W dniu 15 listopada 2021 r. odbyła się wizja lokalna związana z przetargiem na realizację zamówien...

Więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn. „Muzeum Pożarnictwa w Alwerni – nowy oddział Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny i Zamek Lipowiec”.

10 lis 2021

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowadzone jest samodzielnie prze...

Więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu: Usługi ochrony obiektów 2021/S 215-565570

05 lis 2021

Usługi ochrony obiektów historycznych 2021/S 215-565570 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Pods...

Więcej...

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

23 wrz 2021

...

Więcej...

Ustawienia